Familia: Dromadidae

Orden: Charadriiformes


 
 (Dromas ardeola)
     
   (Dromas ardeola)