Familia: Libellulidae

Orden: Odonata


 
Rayadora De Cola Roja (Brachymesia furcata)
 (Brachymesia herbida)
 (Brechmorhoga nubecula)
 
  Rayadora De Cola Roja (Brachymesia furcata)  (Brachymesia herbida)  (Brechmorhoga nubecula)  
 
 
 
 
 (Cannaphila vibex)
Rayadora de Halloween (Celithemis eponina)
 (Dasythemis mincki)
 
   (Cannaphila vibex) Rayadora de Halloween (Celithemis eponina)  (Dasythemis mincki)  
 
 
 
 
Pytahududu (Diastatops intensa)
 (Diastatops pullata)
 (Diastatops sp.)
 
  Pytahududu (Diastatops intensa)  (Diastatops pullata)  (Diastatops sp.)  
 
 
 
 
 (Dythemis nigra)
 (Elasmothemis constricta)
 (Erythemis attala)
 
   (Dythemis nigra)  (Elasmothemis constricta)  (Erythemis attala)  
 
 
 
 
 (Erythemis haematogastra)
Rayadora Espinosa (Erythemis mithroides)
 (Erythemis peruviana)
 
   (Erythemis haematogastra) Rayadora Espinosa (Erythemis mithroides)  (Erythemis peruviana)  
 
 
 
 
 (Erythemis plebeja)
Rayadora del Este (Erythemis simplicicollis)
Alguacil Verde (Erythemis vesiculosa)
 
   (Erythemis plebeja) Rayadora del Este (Erythemis simplicicollis) Alguacil Verde (Erythemis vesiculosa)  
 
 
 
 
 (Erythrodiplax atroterminata)
 (Erythrodiplax attenuata)
 (Erythrodiplax connata)
 
   (Erythrodiplax atroterminata)  (Erythrodiplax attenuata)  (Erythrodiplax connata)  
 
 
 
 
Matapiojos Rojo (Erythrodiplax corallina)
 (Erythrodiplax famula)
 (Erythrodiplax fusca)
 
  Matapiojos Rojo (Erythrodiplax corallina)  (Erythrodiplax famula)  (Erythrodiplax fusca)  
 
 
 
 
 (Erythrodiplax media)
 (Erythrodiplax melanorubra)
 (Erythrodiplax nigricans)
 
   (Erythrodiplax media)  (Erythrodiplax melanorubra)  (Erythrodiplax nigricans)  
 
 
 
 
 (Erythrodiplax ochracea)
Sin foto
 (Erythrodiplax paraguayensis)
 
   (Erythrodiplax ochracea)  (Erythrodiplax pallida)  (Erythrodiplax paraguayensis)  
 
 
 
 
 (Erythrodiplax sp.)
 (Erythrodiplax umbrata)
 (Erythrodiplax unimaculata)
 
   (Erythrodiplax sp.)  (Erythrodiplax umbrata)  (Erythrodiplax unimaculata)  
 
 
 
 
Rayadora de Needham (Libellula needhami)
Rayadora Flameada (Libellula saturata)
 (Libellulidae sp.)
 
  Rayadora de Needham (Libellula needhami) Rayadora Flameada (Libellula saturata)  (Libellulidae sp.)  
 
 
 
 
 (Macrothemis imitans)
 (Macrothemis inacuta)
 (Miathyria marcella)
 
   (Macrothemis imitans)  (Macrothemis inacuta)  (Miathyria marcella)  
 
 
 
 
 (Micrathyria catenata)
 (Micrathyria hesperis)
 (Micrathyria hypodidyma)
 
   (Micrathyria catenata)  (Micrathyria hesperis)  (Micrathyria hypodidyma)  
 
 
 
 
 (Micrathyria longifasciata)
 (Micrathyria ringueleti)
 (Micrathyria sp.)
 
   (Micrathyria longifasciata)  (Micrathyria ringueleti)  (Micrathyria sp.)  
 
 
 
 
 (Micrathyria spuria)
 (Micrathyria tibialis)
 (Micrathyria ungulata)
 
   (Micrathyria spuria)  (Micrathyria tibialis)  (Micrathyria ungulata)  
 
 
 
 
 (Nephepeltia aequisetis)
 (Nephepeltia flavifrons)
 (Nephepeltia sp.)
 
   (Nephepeltia aequisetis)  (Nephepeltia flavifrons)  (Nephepeltia sp.)  
 
 
 
 
 (Oligoclada laetitia)
 (Oligoclada rubribasalis)
 (Orthemis aequilibris)
 
   (Oligoclada laetitia)  (Oligoclada rubribasalis)  (Orthemis aequilibris)  
 
 
 
 
 (Orthemis ambinigra)
 (Orthemis discolor)
 (Orthemis nodiplaga)
 
   (Orthemis ambinigra)  (Orthemis discolor)  (Orthemis nodiplaga)  
 
 
 
 
 (Orthemis sp.)
 (Orthetrum sabina)
 (Orthetrum triangulare)
 
   (Orthemis sp.)  (Orthetrum sabina)  (Orthetrum triangulare)  
 
 
 
 
 (Pantala flavescens)
 (Perithemis icteroptera)
Ambarina del Este (Perithemis tenera)
 
   (Pantala flavescens)  (Perithemis icteroptera) Ambarina del Este (Perithemis tenera)  
 
 
 
 
 (Planiplax erythropyga)
 (Sympetrum gilvum)
Rayadora Cardenal (Sympetrum illotum)
 
   (Planiplax erythropyga)  (Sympetrum gilvum) Rayadora Cardenal (Sympetrum illotum)  
 
 
 
 
Libélula Flecha Roja (Sympetrum sanguineum)
 (Sympetrum striolatum)
 (Sympetrum villosum)
 
  Libélula Flecha Roja (Sympetrum sanguineum)  (Sympetrum striolatum)  (Sympetrum villosum)  
 
 
 
 
Rayadora (Tauriphila australis)
 (Tauriphila risi)
Xifea (Tauriphila xiphea)
 
  Rayadora (Tauriphila australis)  (Tauriphila risi) Xifea (Tauriphila xiphea)  
 
 
 
 
 (Tramea cophysa)
Sin foto
 (Trithemis annulata)
 
   (Tramea cophysa)  (Tramea rustica)  (Trithemis annulata)  
 
 
 
  Sin foto
 (Zenithoptera lanei)
   
   (Uracis imbuta)  (Zenithoptera lanei)    
 
 
 

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites

EcoRegistros ® - Copyright © 2011-2024
Jorge La Grotteria
Todos los derechos reservados

Certificados SSL