Familia: Libellulidae

Orden: Odonata


 
 (Brachymesia furcata)
 (Brachymesia herbida)
 (Cannaphila vibex)
 
   (Brachymesia furcata)  (Brachymesia herbida)  (Cannaphila vibex)  
 
 
 
 
Rayadora de Halloween (Celithemis eponina)
 (Dasythemis mincki)
 (Diastatops intensa)
 
  Rayadora de Halloween (Celithemis eponina)  (Dasythemis mincki)  (Diastatops intensa)  
 
 
 
 
 (Diastatops pullata)
 (Dythemis nigra)
 (Erythemis attala)
 
   (Diastatops pullata)  (Dythemis nigra)  (Erythemis attala)  
 
 
 
 
Rayadora Espinosa (Erythemis mithroides)
 (Erythemis peruviana)
 (Erythemis plebeja)
 
  Rayadora Espinosa (Erythemis mithroides)  (Erythemis peruviana)  (Erythemis plebeja)  
 
 
 
 
Rayadora del Este (Erythemis simplicicollis)
Alguacil Verde (Erythemis vesiculosa)
 (Erythrodiplax atroterminata)
 
  Rayadora del Este (Erythemis simplicicollis) Alguacil Verde (Erythemis vesiculosa)  (Erythrodiplax atroterminata)  
 
 
 
 
 (Erythrodiplax connata)
Matapiojos Rojo (Erythrodiplax corallina)
 (Erythrodiplax famula)
 
   (Erythrodiplax connata) Matapiojos Rojo (Erythrodiplax corallina)  (Erythrodiplax famula)  
 
 
 
 
 (Erythrodiplax fusca)
 (Erythrodiplax media)
 (Erythrodiplax melanorubra)
 
   (Erythrodiplax fusca)  (Erythrodiplax media)  (Erythrodiplax melanorubra)  
 
 
 
 
 (Erythrodiplax nigricans)
 (Erythrodiplax paraguayensis)
 (Erythrodiplax sp.)
 
   (Erythrodiplax nigricans)  (Erythrodiplax paraguayensis)  (Erythrodiplax sp.)  
 
 
 
 
 (Erythrodiplax umbrata)
 (Erythrodiplax unimaculata)
Rayadora de Needham (Libellula needhami)
 
   (Erythrodiplax umbrata)  (Erythrodiplax unimaculata) Rayadora de Needham (Libellula needhami)  
 
 
 
 
Rayadora Flameada (Libellula saturata)
 (Macrothemis imitans)
 (Miathyria marcella)
 
  Rayadora Flameada (Libellula saturata)  (Macrothemis imitans)  (Miathyria marcella)  
 
 
 
 
 (Micrathyria hesperis)
 (Micrathyria hypodidyma)
 (Micrathyria longifasciata)
 
   (Micrathyria hesperis)  (Micrathyria hypodidyma)  (Micrathyria longifasciata)  
 
 
 
 
 (Micrathyria ringueleti)
 (Micrathyria sp.)
 (Micrathyria tibialis)
 
   (Micrathyria ringueleti)  (Micrathyria sp.)  (Micrathyria tibialis)  
 
 
 
 
 (Micrathyria ungulata)
 (Nephepeltia aequisetis)
 (Oligoclada laetitia)
 
   (Micrathyria ungulata)  (Nephepeltia aequisetis)  (Oligoclada laetitia)  
 
 
 
 
 (Oligoclada rubribasalis)
 (Orthemis ambinigra)
 (Orthemis discolor)
 
   (Oligoclada rubribasalis)  (Orthemis ambinigra)  (Orthemis discolor)  
 
 
 
 
 (Orthemis nodiplaga)
 (Orthemis sp.)
 (Orthetrum sabina)
 
   (Orthemis nodiplaga)  (Orthemis sp.)  (Orthetrum sabina)  
 
 
 
 
 (Orthetrum triangulare)
 (Pantala flavescens)
 (Perithemis icteroptera)
 
   (Orthetrum triangulare)  (Pantala flavescens)  (Perithemis icteroptera)  
 
 
 
 
 (Perithemis mooma)
 (Planiplax erythropyga)
 (Sympetrum gilvum)
 
   (Perithemis mooma)  (Planiplax erythropyga)  (Sympetrum gilvum)  
 
 
 
 
Libélula Roja (Sympetrum sanguineum)
 (Sympetrum villosum)
Rayadora (Tauriphila australis)
 
  Libélula Roja (Sympetrum sanguineum)  (Sympetrum villosum) Rayadora (Tauriphila australis)  
 
 
 
 
 (Tauriphila risi)
Xifea (Tauriphila xiphea)
 (Tramea cophysa)
 
   (Tauriphila risi) Xifea (Tauriphila xiphea)  (Tramea cophysa)  
 
 
 
  Sin foto
 (Trithemis annulata)
   
   (Tramea rustica)  (Trithemis annulata)