Familia: Libellulidae

Orden: Odonata


 
 (Brachymesia furcata)
 (Brachymesia herbida)
 (Cannaphila vibex)
 
   (Brachymesia furcata)  (Brachymesia herbida)  (Cannaphila vibex)  
 
 
 
 
 (Dasythemis mincki)
 (Diastatops intensa)
 (Diastatops pullata)
 
   (Dasythemis mincki)  (Diastatops intensa)  (Diastatops pullata)  
 
 
 
 
 (Dythemis nigra)
 (Erythemis attala)
Rayadora Espinosa (Erythemis mithroides)
 
   (Dythemis nigra)  (Erythemis attala) Rayadora Espinosa (Erythemis mithroides)  
 
 
 
 
 (Erythemis peruviana)
 (Erythemis plebeja)
Alguacil Verde (Erythemis vesiculosa)
 
   (Erythemis peruviana)  (Erythemis plebeja) Alguacil Verde (Erythemis vesiculosa)  
 
 
 
 
 (Erythrodiplax atroterminata)
 (Erythrodiplax connata)
Matapiojos Rojo (Erythrodiplax corallina)
 
   (Erythrodiplax atroterminata)  (Erythrodiplax connata) Matapiojos Rojo (Erythrodiplax corallina)  
 
 
 
 
 (Erythrodiplax famula)
 (Erythrodiplax fusca)
 (Erythrodiplax media)
 
   (Erythrodiplax famula)  (Erythrodiplax fusca)  (Erythrodiplax media)  
 
 
 
 
 (Erythrodiplax melanorubra)
 (Erythrodiplax nigricans)
 (Erythrodiplax paraguayensis)
 
   (Erythrodiplax melanorubra)  (Erythrodiplax nigricans)  (Erythrodiplax paraguayensis)  
 
 
 
 
 (Erythrodiplax sp.)
 (Erythrodiplax umbrata)
 (Macrothemis imitans)
 
   (Erythrodiplax sp.)  (Erythrodiplax umbrata)  (Macrothemis imitans)  
 
 
 
 
 (Miathyria marcella)
 (Micrathyria hesperis)
 (Micrathyria hypodidyma)
 
   (Miathyria marcella)  (Micrathyria hesperis)  (Micrathyria hypodidyma)  
 
 
 
 
 (Micrathyria longifasciata)
 (Micrathyria ringueleti)
 (Micrathyria sp.)
 
   (Micrathyria longifasciata)  (Micrathyria ringueleti)  (Micrathyria sp.)  
 
 
 
 
 (Micrathyria tibialis)
 (Micrathyria ungulata)
 (Nephepeltia aequisetis)
 
   (Micrathyria tibialis)  (Micrathyria ungulata)  (Nephepeltia aequisetis)  
 
 
 
 
 (Oligoclada laetitia)
 (Orthemis ambinigra)
 (Orthemis discolor)
 
   (Oligoclada laetitia)  (Orthemis ambinigra)  (Orthemis discolor)  
 
 
 
 
 (Orthemis nodiplaga)
 (Orthetrum sabina)
 (Orthetrum triangulare)
 
   (Orthemis nodiplaga)  (Orthetrum sabina)  (Orthetrum triangulare)  
 
 
 
 
 (Pantala flavescens)
 (Perithemis icteroptera)
 (Perithemis mooma)
 
   (Pantala flavescens)  (Perithemis icteroptera)  (Perithemis mooma)  
 
 
 
 
 (Planiplax erythropyga)
Libélula Roja (Sympetrum sanguineum)
 (Sympetrum villosum)
 
   (Planiplax erythropyga) Libélula Roja (Sympetrum sanguineum)  (Sympetrum villosum)  
 
 
 
 
Rayadora (Tauriphila australis)
 (Tauriphila risi)
Xifea (Tauriphila xiphea)
 
  Rayadora (Tauriphila australis)  (Tauriphila risi) Xifea (Tauriphila xiphea)  
 
 
 
 
 (Tramea cophysa)
Sin foto    
   (Tramea cophysa)  (Tramea rustica)