Familia: Apidae

Orden: Hymenoptera


 
Abeja Europea (Apis mellifera)
 (Bombus argillaceus)
Mangangá Negro (Bombus atratus)
 
  Abeja Europea (Apis mellifera)  (Bombus argillaceus) Mangangá Negro (Bombus atratus)  
 
 
 
 
 (Bombus bellicosus)
 (Bombus dahlbomii)
Abejorro del Noreste de Estados Unidos (Bombus impatiens)
 
   (Bombus bellicosus)  (Bombus dahlbomii) Abejorro del Noreste de Estados Unidos (Bombus impatiens)  
 
 
 
 
 (Bombus lucorum)
 (Bombus morio)
 (Bombus opifex)
 
   (Bombus lucorum)  (Bombus morio)  (Bombus opifex)  
 
 
 
 
 (Bombus pauloensis)
 (Bombus pratorum)
 (Bombus sp.)
 
   (Bombus pauloensis)  (Bombus pratorum)  (Bombus sp.)  
 
 
 
 
Abejorro Terrestre (Bombus terrestris)
 (Centris brethesi)
 (Centris fuscata)
 
  Abejorro Terrestre (Bombus terrestris)  (Centris brethesi)  (Centris fuscata)  
 
 
 
 
Abejorro Blanco (bum Bum) (Centris muralis)
 (Centris nigerrima)
 (Centris sp.)
 
  Abejorro Blanco (bum Bum) (Centris muralis)  (Centris nigerrima)  (Centris sp.)  
 
 
 
 
 (Centris trigonoides)
 (Ceratina rupestris)
 (Ceratina sp.)
 
   (Centris trigonoides)  (Ceratina rupestris)  (Ceratina sp.)  
 
 
 
 
 (Diadasia sp.)
Abejas de las Orquídeas (Euglossa sp.)
Abeja Anillo Negro de Orquídea (Eulaema cingulata)
 
   (Diadasia sp.) Abejas de las Orquídeas (Euglossa sp.) Abeja Anillo Negro de Orquídea (Eulaema cingulata)  
 
 
 
 
 (Eulaema polychroma)
 (Leiopodus lacertinus)
 (Melipona quadrifasciata)
 
   (Eulaema polychroma)  (Leiopodus lacertinus)  (Melipona quadrifasciata)  
 
 
 
 
 (Melipona rufiventris)
 (Melissoptila bonaerensis)
Iraí (Nannotrigona testaceicornis)
 
   (Melipona rufiventris)  (Melissoptila bonaerensis) Iraí (Nannotrigona testaceicornis)  
 
 
 
 
Abeja Melipona (Plebeia droryana)
Tapezuá (Scaptotrigona jujuyensis)
 (Scaptotrigona xanthotricha)
 
  Abeja Melipona (Plebeia droryana) Tapezuá (Scaptotrigona jujuyensis)  (Scaptotrigona xanthotricha)  
 
 
 
 
 (Tetragonilla collina)
Yateí (Tetragonisca angustula)
 (Thygater sp.)
 
   (Tetragonilla collina) Yateí (Tetragonisca angustula)  (Thygater sp.)  
 
 
 
 
 (Xilocopa latipes)
 (Xylocopa augusti)
 (Xylocopa ciliata)
 
   (Xilocopa latipes)  (Xylocopa augusti)  (Xylocopa ciliata)  
 
 
 
 
Abeja Carpintera (Xylocopa frontalis)
Abeja Carpintera (Xylocopa sp.)
 (Xylocopa splendidula)
 
  Abeja Carpintera (Xylocopa frontalis) Abeja Carpintera (Xylocopa sp.)  (Xylocopa splendidula)  
 
 
 
 
Abejorro Carpintero (Xylocopa tabaniformis)
Abeja Carpintera Violeta (Xylocopa violacea)
   
  Abejorro Carpintero (Xylocopa tabaniformis) Abeja Carpintera Violeta (Xylocopa violacea)