Familia: Geometridae

Orden: Lepidoptera


 
 (Anthometra plumularia)
 (Aspitates ochrearia)
 (Astyria velata)
 
   (Anthometra plumularia)  (Aspitates ochrearia)  (Astyria velata)  
 
 
 
 
 (Atyriodes janeira)
 (Cabera exanthemata)
 (Camptogramma bilineata)
 
   (Atyriodes janeira)  (Cabera exanthemata)  (Camptogramma bilineata)  
 
 
 
 
 (Catophoenissa dibapha)
 (Certima dositheata)
 (Charissa mucidaria)
 
   (Catophoenissa dibapha)  (Certima dositheata)  (Charissa mucidaria)  
 
 
 
 
 (Charissa pullata)
Polilla Leonada (Cyclophora nanaria)
 (Cyclophora puppillaria)
 
   (Charissa pullata) Polilla Leonada (Cyclophora nanaria)  (Cyclophora puppillaria)  
 
 
 
 
 (Cyllopoda bipuncta)
 (Cyllopoda claudicula)
 (Cyllopoda jatropharia)
 
   (Cyllopoda bipuncta)  (Cyllopoda claudicula)  (Cyllopoda jatropharia)  
 
 
 
 
 (Dichorda porphyropis)
 (Eois isographata)
 (Eois sp.)
 
   (Dichorda porphyropis)  (Eois isographata)  (Eois sp.)  
 
 
 
 
 (Epimecis conjugaria)
 (Epimecis puellaria)
 (Erateina siliquata)
 
   (Epimecis conjugaria)  (Epimecis puellaria)  (Erateina siliquata)  
 
 
 
 
Corazón Dorado (Eubaphe sp.)
 (Eudulophasia invaria)
 (Euphyia perturbata)
 
  Corazón Dorado (Eubaphe sp.)  (Eudulophasia invaria)  (Euphyia perturbata)  
 
 
 
 
 (Euphyia sp.)
 (Eupithecia oxycedrata)
 (Fulgurodes lilianae)
 
   (Euphyia sp.)  (Eupithecia oxycedrata)  (Fulgurodes lilianae)  
 
 
 
 
Polilla Gris (Glena sp.)
 (Halesa aenetusaria)
 (Idaea complexaria)
 
  Polilla Gris (Glena sp.)  (Halesa aenetusaria)  (Idaea complexaria)  
 
 
 
 
 (Idaea sp.)
Polilla Gris con Sombras Marrones (Iridopsis defectaria)
 (Iridopsis sp.)
 
   (Idaea sp.) Polilla Gris con Sombras Marrones (Iridopsis defectaria)  (Iridopsis sp.)  
 
 
 
 
 (Iridopsis validaria)
 (Leucula festiva)
 (Macaria sp.)
 
   (Iridopsis validaria)  (Leucula festiva)  (Macaria sp.)  
 
 
 
 
 (Melanchroia aterea)
 (Microsema gladiaria)
Esmeralda de Borde Rojo (Nemoria lixaria)
 
   (Melanchroia aterea)  (Microsema gladiaria) Esmeralda de Borde Rojo (Nemoria lixaria)  
 
 
 
 
 (Nepheloleuca illiturata)
 (Oospila asmura)
 (Oospila includaria)
 
   (Nepheloleuca illiturata)  (Oospila asmura)  (Oospila includaria)  
 
 
 
 
 (Oospila sp.)
 (Opisthograptis luteolata)
 (Orthonama obstipata)
 
   (Oospila sp.)  (Opisthograptis luteolata)  (Orthonama obstipata)  
 
 
 
 
 (Oxydia nimbata)
 (Oxydia sinuosa)
 (Oxydia sp.)
 
   (Oxydia nimbata)  (Oxydia sinuosa)  (Oxydia sp.)  
 
 
 
 
 (Oxydia vesulia)
Mariposa Leopardo (Pantherodes pardalaria)
 (Patalene hamulata)
 
   (Oxydia vesulia) Mariposa Leopardo (Pantherodes pardalaria)  (Patalene hamulata)  
 
 
 
 
 (Phrygionis privignaria)
 (Phrygionis sp.)
 (Phyllodonta sp.)
 
   (Phrygionis privignaria)  (Phrygionis sp.)  (Phyllodonta sp.)  
 
 
 
 
 (Polla optimaria)
 (Rhodometra sacraria)
 (Rhopalodes sp.)
 
   (Polla optimaria)  (Rhodometra sacraria)  (Rhopalodes sp.)  
 
 
 
 
 (Sabulodes aegrotata)
 (Sabulodes triangula)
 (Scordylia quadruplicaria)
 
   (Sabulodes aegrotata)  (Sabulodes triangula)  (Scordylia quadruplicaria)  
 
 
 
 
 (Semiothisa enotata)
 (Semiothisa sp.)
Polilla Blanca (Sericoptera mahometaria)
 
   (Semiothisa enotata)  (Semiothisa sp.) Polilla Blanca (Sericoptera mahometaria)  
 
 
 
 
 (Sphacelodes vulneraria)
Polilla Esmeralda del Sur (Synchlora frondaria)
 (Synchlora gerularia)
 
   (Sphacelodes vulneraria) Polilla Esmeralda del Sur (Synchlora frondaria)  (Synchlora gerularia)  
 
 
 
 
 (Synchlora sp.)
 (Thyrinteina arnobia)
 (Trygodes musivaria)
 
   (Synchlora sp.)  (Thyrinteina arnobia)  (Trygodes musivaria)  
 
 
 
 
 (Zale perigrapha)
     
   (Zale perigrapha)